Bài 1 trang 15 SBT sử 6


Đề bài

1. Theo lịch của người phương Đông, một năm có

A. 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 30 đến 31 ngày.

B. 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày.

C. 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 28 đến 30 ngày.

D. 12 tháng và một tháng nhuận, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày.

2. Chữ viết đầu tiên của người phương Đông là

A. chữ tượng ý

B. chữ tượng hình

C. chữ giáp cốt

D. chữ hình nêm (hình góc, hình đinh)

3. Chữ số 0, một phát minh có vai trò vô cùng quan trọng trong thực tế là thành tựu của

A. người Trung Quốc

B. người Ai Cập, Lưỡng Hà

C. người Ấn Độ       

D. người Trung Quốc và Ai Cập

4. Người Hi Lạp và Rô-ma đã biết làm lịch dựa theo

A. sự di chuyển của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.

B. sự di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất.

C. sự di chuyển của Trái Đất và Mặt Trăng xung quanh Mặt Trời.

D. sự di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Mặt Trời.

5. Người Rô-ma đã tính được một năm có

A. 366 ngày.

B. 365 ngày và 1/2 ngày,

C. 365 ngày và 1/4 ngày.

D. 364 ngày.

6. Ban đầu, hệ thống chữ cái của người Rô-ma có

A. 26 chữ cái.              B. 22 chữ cái

C. 20 chữ cái.              D. 25 chữ cái.

7. I-li-át và Ô-đi-xê là hai bộ sử thi nổi tiếng của

A. Rô-ma.                   B. Lưỡng Hà.

C. Trung Quốc.            D. Hi Lạp

8. Công trình kiến trúc nổi tiếng của Ai Cập cổ đại là

A. Kim tự tháp Kê-ốp.

B. Vạn lí trường thành,

C. thành Ba-bi-lon.                                 

D. tất cả các công trình trên.

Câu 9:

Đề bài:

9. Di tích kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng của Hi Lạp và Rô-ma cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay là

A. đấu trường Cô-li-dê.                            

B. tượng thần Vệ nữ.

C. đền Pác-tê-nông. 

D. tất cả các di tích trên.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các dân tộc thời phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?

Lời giải:

Theo lịch của người phương Đông, một năm có 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các dân tộc thời phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?

Lời giải:

Chữ viết đầu tiên của người phương Đông là chữ tượng hình.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các dân tộc thời phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?

Lời giải:

Chữ số 0, một phát minh có vai trò vô cùng quan trọng trong thực tế là thành tựu của người Ấn Độ.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

Lời giải:

Người Hi Lạp và Rô-ma đã biết làm lịch dựa theo sự di chuyển của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.

Chọn: A

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

Lời giải:

Người Rô-ma đã tính được một năm có 365 ngày và 1/4 ngày. 

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? 

Lời giải:

Ban đầu, hệ thống chữ cái của người Rô-ma có 20 chữ cái. 

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: xem lại mục 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

Lời giải:

I-li-át và Ô-đi-xê là hai bộ sử thi nổi tiếng của Hi Lạp.

Chọn: D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

Lời giải:

Công trình kiến trúc nổi tiếng của Ai Cập cổ đại là Kim tự tháp Kê-ốp.

Chọn: A

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

Lời giải:

Di tích kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng của Hi Lạp và Rô-ma cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay là đấu trường Cô-li-dê, tượng thần Vệ nữ, đền Pác-tê-nông.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6: Văn hóa cổ đại

 • Bài 2 trang 16 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô ☐ trước các câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 17 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 17 sách bài tập Lịch sử 6. Nối các công trình kiến trúc, điêu khắc cổ đại ở cột B

 • Bài 4 trang 17 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch Sử 6. Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau

 • Bài 5 trang 18 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6. Cư dân phương Đông cổ đại đã có đóng góp gì cho kho tàng văn hoá thế giới

 • Bài 6 trang 18 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6. Những thành tựu nổi bật, đặc trưng của nền văn hoá cổ đại Hi Lạp, Rô-ma

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài