Bài 1 trang 10 SBT sử 6


Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Thời gian ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên là

A. thiên niên kỉ V - IV TCN

B. thiên niên kỉ IV - III TCN

C. thiên niên kỉ III TCN

D. thiên niên kỉ I TCN

Câu 2:

Đề bài:

Nguyên nhân các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm đầu tiên ở phương Đông, trên lưu vực của các dòng sông lớn là

A. do nhu cầu chống giặc ngoại xâm.

B. do điều kiện tự nhiên thuận lợi (đất đai phì nhiêu và mềm xốp, lượng mưa đều đặn).

C. cư dân biết sử dụng đồ sắt từ rất sớm.

D. các dòng sông bồi đắp lượng phù sa lớn.

Câu 3:

Đề bài:

3. Cư dân các quốc gia cổ đại phương Đông sống chủ yếu bằng nghề

A. săn bắn, hái lượm.

B. thủ công.

C. nông. 

D. buôn bán.

Câu 4:

Đề bài:

Cư dân ở các quốc gia cổ đại phương Đông liên kết, gắn bó với nhau trong công xã để

A. chống ngoại xâm.

B. làm thuỷ lợi (đắp đê, đào kênh máng...).

C. chăn nuôi gia súc, làm nghề thủ công.

D. làm nghề nông.

Câu 5:

Đề bài:

Lực lượng chiếm bộ phận đông đảo nhất, giữ vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

A. nông nô.

B. nông dân công xã.

C. nông dân tự do.

D. lệ nông.

Câu 6:

Đề bài:

Đứng đầu giai cấp thống trị ở phương Đông cổ đại là

A. tầng lớp tăng lữ.       

B. chủ ruộng đất.

C. đông đảo quý tộc, quan lại.

D. vua chuyên chế.

Câu 7:

Đề bài:

Nhà nước cổ đại phương Đông mang tính chất

A. dân chủ chủ nô.

B. dân chủ rộng rãi.

C. chuyên chế trung ương tập quyền (chuyên chế cổ đại).

D. độc tài quân sự.

Câu 8:

Đề bài:

Các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm

A. Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà, Việt Nam.

B. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ.

C. Ai Cập, Lưỡng Hà, An Độ, Trung Quốc, Hi Lạp, Rô-ma.

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? 

Lời giải: Từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN, những quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã hình thành.
Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1.Các quốc gia cổ đại Phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải: 

Do điều kiện tự nhiên thuận lợi (đất đai phì nhiêu và mềm xốp, lượng mưa đều đặn) nên các quốc gia cổ đại đầu tiên ở Phương Đông hình thành trên lưu vực của các con sông lớn. 

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các quốc gia cổ đại Phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải: 

Cư dân các quốc gia cổ đại phương Đông sống chủ yếu bằng nghề nông.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải: 

Cư dân ở các quốc gia cổ đại phương Đông liên kết, gắn bó với nhau trong công xã để làm thuỷ lợi (đắp đê, đào kênh máng...)

Chon: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các quốc gia cổ đại Phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải:

Lực lượng chiếm bộ phận đông đảo nhất, giữ vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là nông dân công xã.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

Lời giải:

Đứng đầu giai cấp thống trị ở phương Đông cổ đại là vua chuyên chế.

Chọn: D

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

Lời giải: 

Nhà nước cổ đại phương Đông mang tính chất chuyên chế trung ương tập quyền (chuyên chế cổ đại).

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 3. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Lời giải:

Các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài