Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bình chọn:
4.5 trên 75 phiếu