Dựa vào các hình 2,3,4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy: Kể tên một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ.

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ là...

Dựa vào các hình 2,3,4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy: Kể tên một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ là: 

- Đấu cờ người

- Thi nấu cơm

- Hát quan họ

...

Các bài liên quan: - Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ