Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên ?

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Theo bảng số liệu, con vật được nuôi nhiều hơn là...

Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Theo bảng số liệu, con vật được nuôi nhiều hơn là Bò: 476000 con

Các bài liên quan