Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên ?

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Theo bảng số liệu, con vật được nuôi nhiều hơn là...

Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Theo bảng số liệu, con vật được nuôi nhiều hơn là Bò: 476000 con

Các bài liên quan: - Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên