Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP)


Đề bài

Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Công thức tính tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP: (Tổng số nợ/GDP)x100

- Kĩ năng xử lý số liệu thống kê và so sánh.

Lời giải chi tiết

BẢNG TỈ LỆ NỢ NƯỚC NGOÀI (SO VỚI GDP) Ở MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH – NĂM 2004

(Đơn vị: %)

Quốc gia

Tỉ lệ nợ nước ngoài

Quốc gia

Tỉ lệ nợ nước ngoài

Ac-hen-ti-na

104,3

Mê-hi-cô

88,6

Bra-xin

36,6

Pa-na-ma

63,8

Chi-lê

47,4

Pa-ra-goay

45,1

Ê-cu-a-đo

55,4

Pê-ru

43,4

Ha-mai-ca

75,0

Vê-nê-xu-ê-la

30,5

=> Nhận xét: 

- Phần lớn các nước Mĩ La Tinh năm 2004 có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP).

- 4 quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài cao trên 60%: Ac-hen-ti-na, Ha-mai-ca, Mê-hi-cô và Pa-na-ma. Trong đó, Ac-hen-ti-na có tổng số nợ vượt cả GDP với tỉ lệ nợ nước ngoài lên tới 104,3%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài