Dựa vào bảng 2.1, hãy xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất; các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước.


Đề bài

Dựa vào bảng 2.1, hãy xác định các thùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất; các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước.

Bảng 2.1. Tỉ lê gia tăng tự nhiên của dân số ở các vùng, năm 1999 (%)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu:

- Chỉ ra giá trị cao nhất/ thấp nhất (số liệu)

- So sánh với cả nước (cao hơn hay thấp hơn)

Lời giải chi tiết

- Vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất là: Tây Bắc (2,19%); thấp nhất là Đồng bằng sông Hồng (1,11%).

- Các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước (1,43%) là:

Tây Bắc (2,19%), Bắc Trung Bộ (1,47%), Duyên hải Nam Trung Bộ (1,46%), Tây Nguyên (2,11%).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 55 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.