Ánh test

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Đáp án nào không phải là tính chất chỉ thể của chất?

 • A  Thể khí.
 • B  Thể rắn.
 • C  Thể lỏng.
 • D  Thể tích.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Chất có thể tồn tại ở 3 thể: rắn, lỏng, khí

Lời giải chi tiết:

- Chất có thể tồn tại ở 3 thể: rắn, lỏng, khí.

- Thể tích là lượng không gian mà vật đó chiếm, không chỉ tính chất của chất.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Vật thể tự nhiên có đặc điểm nào sau đây?

 • A  Vật thể tự nhiên là vật thể do con người tạo ra.
 • B  Vật thể tự nhiên là do chất tự nhiên tạo ra.
 • C  Vật thể tự nhiên là những chất có sẵn trong tự nhiên.
 • D  Vật thể tự nhiên đẹp hơn vật thể nhân tạo.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

:

- Vật thể tự nhiên: những chất có sẵn trong tự nhiên

- Vật thể nhân tạo: do con người điều chế

Lời giải chi tiết:

Vật thể tự nhiên là những chất có sẵn trong tự nhiên.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Mọi vật thể đều cấu tạo nên từ

 • A  vật chất.
 • B  chất.
 • C  chất liệu.
 • D  vật liệu.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Các vật thể được tạo thành từ một hay nhiều chất khác nhau.

Lời giải chi tiết:

Mọi vật thể đều cấu tạo nên từ chất.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Thông thường vật thể được phân thành mấy loại?

 • A  1 loại.
 • B  2 loại.
 • C  3 loại.
 • D  4 loại.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

- Tùy theo cách phân loại, ta có thể chia thành

+ Vật thể tự nhiên hay vật thể nhân tạo

+ Vật sống hay vật không sống

Lời giải chi tiết:

- Tùy theo cách phân loại, ta có thể chia thành

+ Vật thể tự nhiên hay vật thể nhân tạo

+ Vật sống hay vật không sống

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Đâu là vật thể nhân tạo?

 • A  Sông Hồng
 • B  Cây tre
 • C  Bánh mì
 • D  Con hổ

Đáp án: C

Phương pháp giải:

- Vật thể tự nhiên: những chất có sẵn trong tự nhiên

- Vật thể nhân tạo: do con người điều chế

Lời giải chi tiết:

A: Vật thể tự nhiên, có sẵn trong tự nhiên

B: Vật thể tự nhiên, có sẵn trong tự nhiên

C: Vật thể nhân tạo, do con người điều chế ra

D: Vật thể tự nhiên, có sẵn trong tự nhiên

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Đâu là vật thể tự nhiên?

 • A  Con suối.
 • B  Lọ hoa.
 • C  Xe đạp.
 • D  Bóng đèn.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

- Vật thể tự nhiên: những chất có sẵn trong tự nhiên

- Vật thể nhân tạo: do con người điều chế

Lời giải chi tiết:

A: Vật thể tự nhiên, có sẵn trong tự nhiên

B: Vật thể nhân tạo, do con người điều chế ra

C: Vật thể nhân tạo, do con người điều chế ra

D: Vật thể nhân tạo, do con người điều chế ra

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Tất cả trường hợp nào sau đây đều là chất?

 • A  Bàn ghế, đường kính, quần áo.
 • B Muối ăn, đường kính, nước cất.
 • C  Bút bi, thước kẻ, nước cất.
 • D  Nhựa, sắt, chảo gang.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Các vật thể được tạo thành từ một hay nhiều chất khác nhau.

Lời giải chi tiết:

A: Chỉ có đường kính chỉ chất, còn lại là vật thể

B: Muối ăn, đường kính, nước cất đều chỉ chất

C: Chỉ có nước cất chỉ chất, còn lại là vật thể

D: Có nhựa, sắt là chỉ chất, chảo gang chỉ vật thể

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hóa học?

 • A  Đun sôi nước.
 • B  Cô cạn nước đường thành đường.
 • C  Nước đá chảy thành nước lỏng.
 • D  Quá trình sữa chua lên men.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

- Tính chất vật lí: thể, mùi vị, màu sắc, nhiệt độ sôi của chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy của chất rắn…

- Tính chất hóa học: có sự biến đổi một chất thành chất mới

Lời giải chi tiết:

A: Quá trình chuyển thể của chất từ lỏng sang hơi => Hiện tượng vật lí

B: Quá trình chuyển thể của chất từ lỏng sang rắn => Hiện tượng vật lí

C: Quá trình chuyển thể của chất từ rắn sang lỏng => Hiện tượng vật lí

D: Quá trình biến đổi một chất bị lên men tạo thành chất mới => Hiện tượng hóa học

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Khi hòa tan muối ăn vào nước đã xảy ra hiện tượng

 • A  vật lí.
 • B  hóa học.
 • C  cả vật lí và hóa học.
 • D  không có hiện tượng gì.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

- Tính chất vật lí: thể, mùi vị, màu sắc, nhiệt độ sôi của chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy của chất rắn…

- Tính chất hóa học: có sự biến đổi một chất thành chất mới

Lời giải chi tiết:

- Khi hòa tan muối ăn vào nước

+ Muối ăn tan ra tạo thành nước muối.

+ Muối ăn chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

→ Không có sự tạo thành chất mới.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”

Có bao nhiêu vật thể được nhắc đến trong câu tục ngữ trên?

 • A  1.
 • B  2.
 • C  3.
 • D  4.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Các vật thể được tạo thành từ một hay nhiều chất khác nhau

Lời giải chi tiết:

Các vật thể được nhắc đến: nhà, bát, cơm.

→ 3 vật thể được nhắc đến

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Hiện tượng vật lí là

 • A  Gỗ cháy thành than.
 • B  Cơm bị ôi thiu.
 • C  Rượu lên men.
 • D  Nước bốc hơi.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

- Tính chất vật lí: thể, mùi vị, màu sắc, nhiệt độ sôi của chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy của chất rắn…

- Tính chất hóa học: có sự biến đổi một chất thành chất mới

Lời giải chi tiết:

A: Gỗ chuyển thành chất mới là than => Hiện tượng hóa học

B: Cơm ăn được chuyển thành chất mới cơm bị ôi thiu không ăn được => Hiện tượng hóa học

C: Tinh bột được lên men chuyển thành chất mới là rượu lên men => Hiện tượng hóa học

D: Nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (khí) => Hiện tượng vật lí

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

“Lõi bút chì được làm từ than chì, vỏ bút chì được làm bằng gỗ”

Có bao nhiêu chất được nhắc đến trong câu trên?

 • A  1.
 • B  2.
 • C  3.
 • D  4.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Các vật thể được tạo thành từ một hay nhiều chất khác nhau.

Lời giải chi tiết:

- Các chất được nhắc đến: than chì, gỗ.

- Các vật thể được nhắc đến: lõi bút chì, vỏ bút chì

→ Có 2 chất được nhắc đến

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Cho các vật thể sau: con mèo, tivi, xe đạp, con sông, ngôi nhà, cây mít, cái quạt. Có bao nhiêu vật thể nhân tạo?

 • A  2.
 • B  3.
 • C  4.
 • D  5.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

- Vật thể tự nhiên: những chất có sẵn trong tự nhiên

- Vật thể nhân tạo: do con người điều chế

Lời giải chi tiết:

- Vật thể tự nhiên: con mèo, con sông, cây mít.

- Vật thể nhân tạo: tivi, xe đạp, ngôi nhà, cái quạt.

→ 4 vật thể nhân tạo

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Cho các vật thể sau: ô tô, bút bi, cây mía, cái ghế, con cua, tàu thủy, con mèo, cái cặp. Có bao nhiều vật sống?

 • A  1.
 • B  2.
 • C  3.
 • D  4.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

- Vật sống: có khả năng như trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.

- Vật không sống: không có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên, sinh sản

Lời giải chi tiết:

- Vật sống: cây mía, con cua, con mèo

- Vật không sống: ô tô, bút bi, cái ghế, tàu thủy, cái cặp

→ Có 3 vật sống

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lí?

a) Đốt gỗ cháy thành than

b) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

c) Lưu huỳnh cháy trong không khí

d) Thanh sắt bị dát mỏng

 • A  a, d.
 • B  b, d.
 • C  a, b.
 • D  a, c.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

- Tính chất vật lí: thể, mùi vị, màu sắc, nhiệt độ sôi của chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy của chất rắn…

- Tính chất hóa học: có sự biến đổi một chất thành chất mới

Cách giải:

a) Gỗ chuyển thành chất mới là than => Hiện tượng hóa học

b) Cồn bay hơi chuyển từ thể lỏng sang thể khí => Hiện tượng vật lí

c) Lưu huỳnh cháy trong không khí chuyển thành chất mới là lưu huỳnh dioxit => Hiện tượng hóa học

d) Thanh sắt bị dát mỏng, thay đổi hình dạng thanh sắt => Hiện tượng vật lí

→ Quá trình b, d thể hiện tính chất vật lí

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng

 • A  Khi trời lạnh, mỡ đóng thành ván là hiện tượng vật lí.
 • B  Đun nóng mỡ bị cháy đen là hiện tượng vật lí.
 • C  Mỡ tan chảy khi đun nóng là hiện tượng hóa học.
 • D  Không có hiện tượng xảy ra

Đáp án: A

Phương pháp giải:

- Tính chất vật lí: thể, mùi vị, màu sắc, nhiệt độ sôi của chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy của chất rắn…

- Tính chất hóa học: có sự biến đổi một chất thành chất mới

Lời giải chi tiết:

A: Mỡ chuyển từ thể lỏng sang thể rắn => Hiện tượng vật lí => Đúng

B: Mỡ cháy đen chuyển thành chất mới => Hiện tượng hóa học => Sai

C: Mỡ tan chảy chuyển thành thể lỏng => Hiện tượng vật lí => Sai

D: Có xảy ra cả hiện tượng hóa học và hiện tượng vật lí => Sai

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước. Giai đoạn diễn ra hiện tượng hóa học là

 • A  Nến chảy lỏng thấm vào bấc.
 • B  Nến lỏng chuyển thành hơi.
 • C  Hơi nến cháy trong không khí tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước…
 • D  Không có giai đoạn nào xảy ra hiện tượng hóa học.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

- Tính chất vật lí: thể, mùi vị, màu sắc, nhiệt độ sôi của chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy của chất rắn…

- Tính chất hóa học: có sự biến đổi một chất thành chất mới

Lời giải chi tiết:

A: Nến chảy lỏng chuyển từ thể rắn sang thể lỏng => Hiện tượng vật lí

B: Nến lỏng chuyển thành thể hơi => Hiện tượng vật lí

C: Hơi nến cháy trong không khí tạo thành chất mới là khí cacbon dioxit và hơi nước… => Hiện tượng hóa học.

D: Sai vì có hiện tượng hơi nến cháy tạo thành chất mới diễn ra hiện tượng hóa học

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Cho các nhận định sau:

- Thuốc đầu que diêm được trộn một ít lưu huỳnh.

- Quặng apatit ở Lào Cai có chứa canxi photphat với hàm lượng cao.

- Bóng đèn điện được chế tạo từ thủy tinh, đồngvonfam.

Các chất xuất hiện trong các nhận định trên là:

 • A  que diêm, quặng, bóng đèn điện.
 • B  quặng, thủy tinh, đồng.
 • C  lưu huỳnh, đồng.
 • D  lưu huỳnh, canxi photphat, thủy tinh, đồng, vonfam.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Các vật thể được tạo thành từ một hay nhiều chất khác nhau.

Lời giải chi tiết:

- Các chất xuất hiện trong các nhận định: lưu huỳnh, canxi photphat, thủy tinh, đồng, vonfam

- Các vật thể xuất hiện trong các nhận đinh: quặng, bóng đèn điện

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.