Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.8 trên 118 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiềng Anh 12 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiềng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2 - Tiềng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 7 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 8 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 9 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 10 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 11 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 12 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 13 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 14 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 15 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 16 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 17 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 18 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 19 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12 Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 20 - Tiếng Anh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài