ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 12

Bình chọn:
4.6 trên 99 phiếu
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1)- Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất