Đề kiểm tra 15p học kì 1 - có lời giải

Bình chọn:
4.3 trên 38 phiếu
Đề số 2 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 2 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 3 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 4 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 5 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 6 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 7 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 8 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 9 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 10 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 11 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 12 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 13 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 14 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 14 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 15 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 16 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 16 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 17 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 17 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 18 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 18 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
Đề số 1 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới Đề số 1 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài