Đề kiểm 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Giải Đề kiểm 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. So sánh: \((-13).3\) và \(14. (-3)\)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \((x  - 1)(y + 1) = -2\)

Bài 3.  Viết tiếp ba số trong dãy số sau:

\(2; (-6); 18,...\)

(mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với -3)

Bài 4. Tìm số nguyên a, biết: \((-12).|a| = -24\).

Lời giải chi tiết

Bài 1.  \((-13).3 = -39; 14. (-3) = -42;\) mà \(-39 > -42\)

\(⇒ (-13).3 > 14. (-3)\).

Bài 2. 

\((x  - 1)(y + 1) = -2 = (-2).1 \)\(\,= 2. (-1) = 1. (-2) = (-1).2\)

\(x – 1 = -2\) và \(y + 1 = 1 ⇒ x = -1\) và \(y = 0\)

\(x – 1 – 1\) và \(y + 1 = - 2 ⇒ x = 2\) và \(y = -3\)

\(x – 1 = 2\) và \(y + 1 =  -1 ⇒ x = 3\) và \(y = -2\)

\(x – 1 = -1\) và \(y + 1 = 2 ⇒ x = 0\) và \(y = 1\)

Bài 3. Ta có: \(18. (-3) = -54;\) \((-54).(-3) = 162; 162.(-3) = -486\)

Bài 4. \((-12).|a| = -24 \)\(⇒ |a| = 2 ⇒ a = 2\) hoặc \(a = -2\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1 Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Xem chi tiết
Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1 Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

Xem chi tiết
Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu