Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

1. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật được sơ đồ như sau

1. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật được sơ đồ như sau:

Thay các số bằng tên các kiểu sinh dưỡng và cho ví dụ.

2. Nhân tố sinh trưởng

- Vi sinh vật nguyên dưỡng: Có thể tự tống hợp được các nhân tố sinh trưởng.

- Vi sinh vật khuyết dưỡng: Không tự tổng hợp được một hay vài nhân tố sinh trưởng.

3. Hãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ bốn trong bảng sau:

4. Tế bào vi khuẩn sử dụng năng lượng chủ yếu vào 3 hoạt động sau :

- Tổng hợp ATP rồi sử dụng tổng hợp các chất.
- Vận chuyển các chất.
- Quay tiên mao, chuyển động.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu