CHƯƠNG 3. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 51 SBT sử 6 Bài 1 trang 51 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 51 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 SBT sử 6 Bài 2 trang 52 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 SBT sử 6 Bài 3 trang 52 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 52 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta

Xem chi tiết
Bài 4 trang 52 SBT sử 6 Bài 4 trang 52 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 52 sách bài tập Lịch sử 6. Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

Xem chi tiết
Bài 5 trang 53 SBT sử 6 Bài 5 trang 53 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 6. Những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 53 SBT sử 6 Bài 1 trang 53 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 53 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 54 SBT sử 6 Bài 2 trang 54 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 54 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 54 SBT sử 6 Bài 3 trang 54 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 54 sách bài tập Lịch sử 6. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại độc lập cho đất nước?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 54 SBT sử 6 Bài 4 trang 54 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 54 sách bài tập Lịch sử 6. Diễn biến kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng

Xem chi tiết
Bài 5 trang 55 SBT sử 6 Bài 5 trang 55 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 55 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 SBT sử 6 Bài 1 trang 55 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 55 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 56 SBT sử 6 Bài 2 trang 56 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 56 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước mỗi câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 57 SBT sử 6 Bài 3 trang 57 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 57 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối các mốc thời gian ở bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 57 SBT sử 6 Bài 4 trang 57 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 57 sách bài tập Lịch sử 6. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI, chính sách cai trị của các triều đại

Xem chi tiết
Bài 5 trang 57 SBT sử 6 Bài 5 trang 57 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 57 sách bài tập Lịch sử 6. Những biểu hiện mới trong nông nghiệp ở Giao Châu thời kì từ thế kỉ I

Xem chi tiết
Bài 6 trang 57 SBT sử 6 Bài 6 trang 57 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 57 sách bài tập Lịch sử 6. Những biểu hiện mới trong thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Giao Châu

Xem chi tiết
Bài 1 trang 58 SBT sử 6 Bài 1 trang 58 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 58 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 59 SBT sử 6 Bài 2 trang 59 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 59 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 59 SBT sử 6 Bài 3 trang 59 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 59 sách bài tập Lịch sử 6. Tình hình văn hoá nước ta trong các thế kỉ I - VI có điểm gì nổi bật

Xem chi tiết
Bài 4 trang 59 SBT sử 6 Bài 4 trang 59 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 59 sách bài tập Lịch sử 6. Nét chính về nguyên nhân, diễn biến khởi nghĩa Bà Triệu năm 248

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài