CHƯƠNG 4. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 76 SBT sử 6 Bài 1 trang 76 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 76 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 76 SBT sử 6 Bài 2 trang 76 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 76 sách bài tập Lịch sử 6. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 77 SBT sử 6 Bài 3 trang 77 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 77 sách bài tập Lịch sử 6. Nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 77 SBT sử 6 Bài 4 trang 77 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 77 sách bài tập Lịch sử 6. Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được

Xem chi tiết
Bài 5 trang 77 SBT sử 6 Bài 5 trang 77 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 77 sách bài tập Lịch sử 6. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược diễn ra trong bối cảnh

Xem chi tiết
Bài 1 trang 78 SBT sử 6 Bài 1 trang 78 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 78 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 79 SBT sử 6 Bài 2 trang 79 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 79 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 79 SBT sử 6 Bài 3 trang 79 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 79 sách bài tập Lịch sử 6. Nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 79 SBT sử 6 Bài 4 trang 79 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 79 sách bài tập Lịch sử 6. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 79 SBT sử 6 Bài 5 trang 79 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 79 sách bài tập Lịch sử 6. Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của

Xem chi tiết
Bài 1 trang 80 SBT sử 6 Bài 1 trang 80 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 80 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 81 SBT sử 6 Bài 2 trang 81 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 81 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nhân vật ở cột giữa với các ô hai bên sao cho đúng

Xem chi tiết
Bài 3 trang 81 SBT sử 6 Bài 3 trang 81 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 81 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy hoàn thành bảng thống kê dưới đây về những sự kiện lịch sử chính

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 2 SBT sử 6 Đề kiểm tra học kì 2 SBT sử 6

Giải đề kiểm tra học kì 2 trang 83 sách bài tập Lịch sử 6. Dựa vào kiến thức đã học, lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài