Chương 4: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 62 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 62 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 6 VBT lịch sử 6: Giữa năm 905, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 63 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 63 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 63 VBT lịch sử 6: Năm 907, Khúc Hạo (con của Khúc Thừa Dụ) đặt lại các khu vực hành chính

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 63 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 63 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 63 VBT lịch sử 6: Khi nhận thấy nhà Nam Hán đang rắp tâm đem quân xâm lược nước ta

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 64 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 64 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 64 VBT lịch sử 6: Năm 930, vua Nam Hán huy động một lực lượng lớn cả quân thủy lẫn quân bộ sang đánh nước ta.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 64 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 5 trang 64 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 5 trang 64 VBT lịch sử 6: Năm 931, Dương Đình Nghệ từ làng Giàng, Ái Châu

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 64 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 6 trang 64 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 6 trang 64 VBT lịch sử 6: Họ Khúc có công dựng quyền tự chủ cho đất nước

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 65 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 65 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 65 VBT lịch sử 6: Năm 937, Kiều Công Tiễn giết hại Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 65 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 65 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 65 VBT lịch sử 6: Năm 938, vua Nam Hán sai con trai là Lưu Hoằng Tháo

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 65 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 65 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 65 VBT lịch sử 6: Khi Ngô Quyền chỉ huy xây dựng xong bãi cọc, để phát huy được hiệu quả

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 66 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 66 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 66 VBT lịch sử 6: Em cùng nhóm bạn học, trao đổi để tìm ra nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 66 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 5 trang 66 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 5 trang 66 VBT lịch sử 6: Làm thế nào để đóng cọc bằng gỗ cứng (lim, sến, táu…)

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 67 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 6 trang 67 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 6 trang 67 VBT lịch sử 6: Hình 57 (trang 77 - SGK LS 6) - ảnh lăng Ngô Quyền ở Ba Vì, Hà Nội.

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 67 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 67 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 67 VBT lịch sử 6: Toàn bộ chương trình lịch sử lớp 6 chúng ta đã họ

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 68 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 68 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 68 VBT lịch sử 6: Những thông tin lịch sử sau đây chưa sắp xếp khoa học.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 69 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 69 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 69 VBT lịch sử 6: Nếu chỉ được phép lưu giữ chín sự kiện lịch sử của chương trình lịch sử lớp 6

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 69 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 69 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 69 VBT lịch sử 6: Sự khác nhau cơ bản của phần lịch sử mà các em đã được học trong bộ môn

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 70 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 5 trang 70 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 5 trang 70 VBT lịch sử 6: Em hãy viết điều tâm đắc nhất khi được học xong chương trình lịch sử lớp 6

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài