Chương 3: THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Bài tập 3 trang 54 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 54 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 54 VBT lịch sử 6: Vì sao Triệu Quang Phục lại được Lý Nam Đế trao quyền tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 54 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 54 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 54 VBT lịch sử 6: Đánh đuổi được quân Lương ra khỏi bờ cõi, đất nước giành lại được độc lập

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 55 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 55 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 55 VBT lịch sử 6: Năm 618 nhà Đường thành lập ở Trung Quốc, đất nước ta lại

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 56 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 56 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 56 VBT lịch sử 6: Thời niên thiếu của Mai Thúc Loan có gì đặc biệt?

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 57 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 57 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 57 VBT lịch sử 6: Hoàn cảnh xuất thân của Phùng Hưng, Phùng Hải có gì đặc biệt so với Mai Thúc Loan?

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 57 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 57 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 57 VBT lịch sử 6: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 100 từ) tóm tắt diễn biến

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 58 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 5 trang 58 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 5 trang 58 VBT lịch sử 6: Em hãy chuyển thể đoạn trích bài hát chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Đường

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 58 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 58 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 58 VBT lịch sử 6: Từ khi Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm khởi nghĩa lập nên quốc gia riêng

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 59 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 59 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 59 VBT lịch sử 6: Người Chăm đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 59 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 59 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 59 VBT lịch sử 6: Hình 52 và hình 53 (trang 68 - 69 - SGK LS 6) là hai trong rất nhiều công trình kiến trúc

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 59 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 59 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 59 VBT lịch sử 6: Em có thể cùng với nhóm bạn trao đổi về phong tục hỏa táng của người Chăm

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 60 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 1 trang 60 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 60 VBT lịch sử 6: Dưới đây là sơ đồ ghi các mốc thời gian gắn liền với tên gọi của nước ta

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 61 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 2 trang 61 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 61 VBT lịch sử 6: Các triều đại phong kiến Trung Quốc đều bóc lột nhân dân ta bằng các biện pháp chủ yếu

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 61 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 3 trang 61 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 61 VBT lịch sử 6: Trong các cuộc khởi nghĩa sau đây thì cuộc khởi nghĩa nào

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 61 vở bài tập lịch sử 6 Bài tập 4 trang 61 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 61 VBT lịch sử 6: Chính quyền đô hộ phong kiến Trung Quốc thường dùng thủ đoạn

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài