Chương 3: THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Bài tập 1 trang 41 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 41 VBT lịch sử 6: Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của nhà Hán

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 42 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 42 VBT lịch sử 6: Đánh dấu vào lược đồ (Hình 13) thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 43 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 43 VBT lịch sử 6: Dựa vào bốn câu thơ sau:

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 43 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 43 VBT lịch sử 6: Nêu các việc làm của Hai Bà Trưng sau khi đánh đuổi quân đô hộ giành lại độc lập cho đất nước.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 44 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 44 VBT lịch sử 6: Để tiến hành cuộc xâm lược này, nhà Hán đã chuẩn bị như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 45 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 45 VBT lịch sử 6: Xem ảnh đền thờ Hai Bà Trưng H.45 (trang 52 - SGK LS 6)

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 46 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 46 VBT lịch sử 6: Thời kì này Trung Quốc bị chia làm ba nước: Ngụy, Thục, Ngô.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 46 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 46 VBT lịch sử 6: Chính quyền đô hộ kiểm soát rất gắt gao và nắm độc quyền về sắt

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 47 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 47 VBT lịch sử 6: Mặc dù sống dưới ách kìm kẹp của chính quyền đô hộ

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 48 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 48 VBT lịch sử 6: Cùng với nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 49 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 49 VBT lịch sử 6: Quan sát, phân tích Sơ đồ phân hóa xã hội (trang 55 - SGKLS6)

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 49 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 49 VBT lịch sử 6: Đọc lại phần in nghiêng (trang 55 - SGK LS 6), cho biết có những gì mới về xã hội

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 49 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 49 VBT lịch sử 6: Tuy phải sống dưới chế độ thống trị hà khắc của nhà Ngô nhưng

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 50 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 50 VBT lịch sử 6: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng giữ, chém cá kình ở biển khơi,

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 50 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 50 VBT lịch sử 6: Em tính xem từ sau thất bại của An Dương Vương, đất nước ta rơi vào tay nhà Triệu

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 51 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 51 vở VBT lịch sử 6: Dùng bút chì sáp màu thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa của Lý Bí

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 52 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 52 VBT lịch sử 6: Nêu những việc làm của Lý Bí sau khi khởi nghĩa thắng lợi.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 52 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 52 VBT lịch sử 6:Từ khi đất nước ta rơi vào tay nhà Triệu (Triệu Đà) năm 179 TCN

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 53 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 53 VBT lịch sử 6: Tháng 5 năm 545 là lần thứ mấy quân Lương kéo quân sang xâm lược nước ta?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 53 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 53 VBT lịch sử 6: Dùng bút chì sáp màu… đánh dấu những nơi diễn ra các trận đánh lớn

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài