CHƯƠNG 2. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

Bình chọn:
4.7 trên 98 phiếu
Bài 1 trang 31 SBT sử 6 Bài 1 trang 31 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 31 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 32 SBT sử 6 Bài 2 trang 32 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 32 SBT sử 6 Bài 3 trang 32 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6. Dấu hiệu trình độ sản xuất của người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc

Xem chi tiết
Bài 4 trang 32 SBT sử 6 Bài 4 trang 32 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6. Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng như thế nào

Xem chi tiết
Bài 5 trang 33 SBT sử 6 Bài 5 trang 33 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 6. Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng ra sao

Xem chi tiết
Bài 6 trang 33 SBT sử 6 Bài 6 trang 33 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 6. Nối hình với ô chữ ở giữa để đặt tên cho các công cụ

Xem chi tiết
Bài 1 trang 34 SBT sử 6 Bài 1 trang 34 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 35 SBT sử 6 Bài 2 trang 35 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 SBT sử 6 Bài 3 trang 35 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy nối các ô với nhau theo hàng ngang cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 35 SBT sử 6 Bài 4 trang 35 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6. Vì sao khi sản xuất phát triển cần có sự phân công lao động trong xã hội

Xem chi tiết
Bài 5 trang 36 SBT sử 6 Bài 5 trang 36 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Ở buổi đầu thời đại dựng nước Văn Lang, xã hội có những thay đổi ra sao

Xem chi tiết
Bài 6 trang 36 SBT sử 6 Bài 6 trang 36 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Thế nào là chế độ phụ hệ? Tại sao chế độ phụ hệ lại thay thế cho chế độ mẫu hệ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 36 SBT sử 6 Bài 7 trang 36 SBT sử 6

Giải bài tập 7 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Hiện tượng các ngôi mộ được chôn theo nhiều công cụ và đồ trang sức

Xem chi tiết
Bài 1 trang 36 SBT sử 6 Bài 1 trang 36 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 SBT sử 6 Bài 2 trang 37 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 37 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang

Xem chi tiết
Bài 3 trang 37 SBT sử 6 Bài 3 trang 37 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét

Xem chi tiết
Bài 4 trang 38 SBT sử 6 Bài 4 trang 38 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó

Xem chi tiết
Bài 5 trang 38 SBT sử 6 Bài 5 trang 38 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy liên hệ các hình 31, 32 (SGK, tr. 34) với truyền thuyết Thánh Gióng

Xem chi tiết
Bài 6 trang 38 SBT sử 6 Bài 6 trang 38 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 SBT sử 6 Bài 1 trang 39 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 39 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài