Chương 2: THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC: VĂN LANG - ÂU LẠC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 26 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 26 VBT lịch sử 6. Quan sát H28, H29 và đọc kĩ mục 1 của bài 10 để hoàn thành các yêu cầu sau:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 27 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 27 VBT lịch sử 6: Kĩ thuật luyện kim ra đời có mối quan hệ gì với nghề gốm?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 27 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 27 VBT lịch sử 6: Bánh chưng bánh giầy (Trích đoạn)

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 28 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 28 VBT lịch sử 6: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu em chọn và giải thích vì sao?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 29 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 29 VBT lịch sử 6: Trong một vùng dân cư rộng lớn có nhiều xóm làng

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 29 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 29 VBT lịch sử 6: Thời kì này có các đơn vị hành chính: bộ lạc, chiềng, chạ, buôn sóc.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 30 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 30 VBT lịch sử 6: Quan sát H33, H34 (Trang 34 - SGKLS6).

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 30 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 30 VBT lịch sử 6: Theo em nhà nước Văn Lang ra đời để giải quyết những yêu cầu gì của xã hội

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 31 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 31 VBT lịch sử 6: Dùng bút chì sáp màu đánh dấu vào lược đồ (Hình 12) - vùng dân cư của nước Văn Lang.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 32 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 32 VBT lịch sử 6: Phỏng theo sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang (trang 37 - SGKLS6).

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 33 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 33 VBT lịch sử 6: Cư dân Văn Lang đã có sự tiến bộ vượt bậc trong sản xất nông nghiệp, thủ công nghiệp.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 34 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 34 VBT lịch sử 6: Nội dung cơ bản đời sống vật chất của cư dân Văn Lang gồm

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 34 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 34 VBT lịch sử 6: Nội dung cơ bản đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang gồm

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 35 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 35 VBT lịch sử 6: Nêu những khó khăn của nước ta ở thời Hùng Vương thứ 18

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 35 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 35 VBT lịch sử 6: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 36 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 36 VBT lịch sử 6: Vua An Dương Vương đóng đô ở Phong Khê (Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội) theo em là vì:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 36 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 36 VBT lịch sử 6: Vẽ sơ đồ nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 37 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 37 VBT lịch sử 6: Quan sát H.31, H.32 (trang 34) và H.40 (trang 42 – SGKLS6)

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 37 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 37 VBT lịch sử 6: Ở bậc Tiểu học, em có biết câu chuyện kể về việc xây thành Cổ Loa?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 37 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 37 VBT lịch sử 6: Nước Âu Lạc thời An Dương Vương có lực lượng quân đội lớn mạnh

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài