CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 22 SBT sử 6 Bài 1 trang 22 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 23 SBT sử 6 Bài 2 trang 23 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 23 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 23 SBT sử 6 Bài 3 trang 23 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 23 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 24 SBT sử 6 Bài 4 trang 24 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho người nguyên thuỷ

Xem chi tiết
Bài 5 trang 24 SBT sử 6 Bài 5 trang 24 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta

Xem chi tiết
Bài 6 trang 24 SBT sử 6 Bài 6 trang 24 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Rìu mài lưỡi tiến bộ hơn so với rìu ghè đẽo như thế nào

Xem chi tiết
Bài 7 trang 24 SBT sử 6 Bài 7 trang 24 SBT sử 6

Giải bài tập 7 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Người nguyên thuỷ cải tiến dần trong chế tác công cụ có ý nghĩa

Xem chi tiết
Bài 1 trang 25 SBT sử 6 Bài 1 trang 25 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 25 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 26 SBT sử 6 Bài 2 trang 26 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 26 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 26 SBT sử 6 Bài 3 trang 26 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 6. Nhận xét trình độ chế tác đá, đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ

Xem chi tiết
Bài 4 trang 27 SBT sử 6 Bài 4 trang 27 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 27 sách bài tập Lịch sử 6. Điểm mới trong đời sống của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long

Xem chi tiết
Bài 5 trang 27 SBT sử 6 Bài 5 trang 27 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 27 sách bài tập Lịch sử 6. Người nguyên thuỷ biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 SBT sử 6 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 SBT sử 6

Giải đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 trang 29 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài