Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 22 SBT sử 6 Bài 1 trang 22 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 23 SBT sử 6 Bài 2 trang 23 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 23 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 23 SBT sử 6 Bài 3 trang 23 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 23 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 24 SBT sử 6 Bài 4 trang 24 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho người nguyên thuỷ

Xem chi tiết
Bài 5 trang 24 SBT sử 6 Bài 5 trang 24 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta

Xem chi tiết
Bài 6 trang 24 SBT sử 6 Bài 6 trang 24 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Rìu mài lưỡi tiến bộ hơn so với rìu ghè đẽo như thế nào

Xem chi tiết
Bài 7 trang 24 SBT sử 6 Bài 7 trang 24 SBT sử 6

Giải bài tập 7 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Người nguyên thuỷ cải tiến dần trong chế tác công cụ có ý nghĩa

Xem chi tiết
Bài 1 trang 25 SBT sử 6 Bài 1 trang 25 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 25 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 26 SBT sử 6 Bài 2 trang 26 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 26 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 26 SBT sử 6 Bài 3 trang 26 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 6. Nhận xét trình độ chế tác đá, đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ

Xem chi tiết
Bài 4 trang 27 SBT sử 6 Bài 4 trang 27 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 27 sách bài tập Lịch sử 6. Điểm mới trong đời sống của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long

Xem chi tiết
Bài 5 trang 27 SBT sử 6 Bài 5 trang 27 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 27 sách bài tập Lịch sử 6. Người nguyên thuỷ biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa

Xem chi tiết
Bài A. Trắc nghiệm trang 29 SBT sử 6 Bài A. Trắc nghiệm trang 29 SBT sử 6

Giải bài tập A. Trắc nghiệm trang 29 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 30 SBT sử 6 Bài 1 trang 30 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 6. Trình bày sự xuất hiện con người, địa điểm và cuộc sống ban đầu

Xem chi tiết
Bài 2 trang 30 SBT sử 6 Bài 2 trang 30 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 30 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy cho biết thế nào là nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

Xem chi tiết
Bài 3 trang 30 SBT sử 6 Bài 3 trang 30 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 30 sách bài tập Lịch sử 6. Nhận xét về địa vị của mỗi giai cấp trong xã hội cổ đại phương Tây

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất