Chủ đề 13: Máy cơ đơn giản

Bình chọn:
4.4 trên 93 phiếu
Hoạt động 1 trang 70 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Hoạt động 1 trang 70 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 70 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 72 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Hoạt động 2 trang 72 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 72 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 72 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Hoạt động 3 trang 72 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 72 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Hoạt động 4 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 73 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Hoạt động 5 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 73 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Bài 1 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập bài 1 trang 73 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết
Bài 2 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Bài 2 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập bài 2 trang 73 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết
Bài 3 trang 74 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Bài 3 trang 74 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập bài 3 trang 74 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết
Bài 4 trang 74 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 Bài 4 trang 74 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Giải bài tập bài 4 trang 74 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Xem chi tiết


Gửi bài