Chia số đo thời gian cho một số

Bình chọn:
4.2 trên 327 phiếu