Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
  • Vận dụng trang 102 SGK Vật lí 8

    Vận dụng trang 102 SGK Vật lí 8

    Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín có đựng một ít nước. Nước nóng dần và tới một lúc nào đó thì nút ống nghiệm bị bật lên. Trong hiện tượng này, nhiệt năng của nước thay đổi bằng những cách nào, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

  • Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Vật lí 8

    Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Vật lí 8

    Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy: Nhiên liệu