Câu hỏi mục 4 trang 72, 73 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng:.., Điểm A thuộc và không thuộc đường..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

4. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng

HĐ3

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng:

TH4

Điểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùng các kí hiệu \( \in \) và \( \notin \) để mô tả điều đó.

Phương pháp giải:

Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈

Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉ 

Lời giải chi tiết:

Điểm A thuộc đường thẳng a, không thuộc đường thẳng b. 

Hay: A ∈ a và A ∉ b 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài