Câu hỏi mục 3 trang 80, 81 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Làm thế nào để biết cây bút chì dài..., Cho hình vẽ bên:..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3. So sánh độ dài hai đoạn thẳng

Làm thế nào để biết cây bút chì dài hơn cây bút mực bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Dùng thước thẳng đo độ dài hai cây bút.

Lời giải chi tiết:

- Dùng thước thẳng đo độ dài hai cây bút.

- Lấy độ dài cây bút chì trừ đi độ dài cây bút mực.

TH2

Cho hình vẽ bên:

Hãy đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EG, AG và sắp xếp các đoạn thẳng đó theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

- Đo độ dài các đoạn thẳng

- So sánh các độ dài vừa đo được

- Sắp xếp các đoạn thẳng đó theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết:

- Học sinh dùng thước đo độ dài.

- Các đoạn thẳng theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn là: AG, GE, DC, ED, BC, AB.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài