Câu hỏi mục 3 trang 72 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên..., Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3. Vẽ đường thẳng

HĐ2

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.

Phương pháp giải:

Vẽ hai điểm A và B trên giấy. Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B.

Dùng đầu bút vạch thẳng theo cạnh thước, ta được hình ảnh đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Lời giải chi tiết:

Có một đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.

TH3

Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, Có thể tạo thành bao nhiêu đường thẳng? Em hãy vẽ các điểm M, N, P, Q vào vở rồi dùng thước và bút để vẽ các đường thẳng đó.

Phương pháp giải:

Qua hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng.

Lời giải chi tiết:

Ta vẽ được 6 đường thẳng đi qua 4 điểm đã cho.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài