Câu hỏi mục 3 trang 46, 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Một cái ti vi giá 9 500 000 đồng..., Bạn Trúc đạt giải nhất cuộc thi hùng biện..., Nước ở Biển Chết (Dead Sea) tại Israel rất mặn..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3. Sử dụng tỉ số phần trăm trong thực tế

VD 2

a) Một cái ti vi giá 9 500 000 đồng. Tìm giá mới của nó sau khi giảm giá 15%.

b) Giá của một chiếc điện thoại sau khi đã giảm giá 25% là 800 000 đồng. Hỏi giá gốc trước khi giảm là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

a) Tính giá của tivi khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá gốc

Giá của chiếc ti vi bằng giá gốc nhân với số phần trăm tính được bên trên

b) Tính giá của chiếc điện thoại khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá gốc

Giá của chiếc ti vi bằng giá gốc nhân : số phần trăm tính được bên trên.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: \(100\%  - 15\%  = 85\% \)

Giá của chiếc Tivi sau khi giảm giá:

\(9\,500\,000.\frac{{85}}{{100}} = 8\,075\,000\)(đồng)

b) Ta có: \(100\%  - 25\%  = 75\% \)

Giá gốc của chiếc điện thoại là:

\(800:75\%  = 800:\frac{{75}}{{100}} \approx 1\,067\,000\)đồng

VD 3

Bạn Trúc đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh và được thưởng 10 000 000 đồng. Ba Trúc giúp em đem gửi số tiền đó vào ngân hàng có kì hạn 12 tháng với lãi suất 6% một năm.

a) Hỏi một năm sau Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu tiền?

b) Nếu Trúc chỉ gửi tiền với lãi suất không kì hạn là 0,3% / năm và sau 40 ngày Có việc cần dùng phải rút tiền ra ngay, bạn ấy sẽ nhận được tổng cộng là bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

a) Số tiền trúc nhận được sau 1 năm bằng tổng của tiền gốc và tiền lãi.

b) Số tiền trúc nhận được sau 40 ngày bằng tổng của tiền gốc và tiền lãi.

Lời giải chi tiết:

a) Số tiền lãi sau 1 năm là:

\(10\,000\,000.\frac{6}{{100}} = 600\,000\)(đồng)

Ta có: \(10\,000\,000 + 600\,000 = 10\,600\,000\)(đồng).

Vậy một năm sau Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là \(10\,600\,000\) đồng.

b)

Số tiền lãi sau 40 ngày là:

\(10\,000\,000.\frac{{0,3}}{{100}}.\frac{{40}}{{360}} \approx 3333\) (đồng)

Ta có: \(10\,000\,000 + 3333 = 10\,003\,333\)(đồng).

Vậy sau 40 ngày Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là \(10\,003\,333\) đồng.

VD 4

Nước ở Biển Chết (Dead Sea) tại Israel rất mặn. Trong 500 g nước biển tại đây có chứa 175 g muối. Do độ mặn của Biển Chết rất cao nên người tắm có thể nổi dễ dàng, thậm chí du khách có thể nằm đọc báo trên mặt nước. Em hãy tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết.

Phương pháp giải:

Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết = khối lượng muối : khối lượng nước biển . 100%

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là:

\(\left( {\frac{{175}}{{500}}.100} \right)\%  = 35\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài