Câu hỏi mục 2 trang 89, 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Dùng thước đo góc...,Cho góc xOy như hình vẽ..., – Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Cách đo góc. Số đo góc

HĐ1

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

- Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

- Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc như Hình 2.

- Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Phương pháp giải:

Đặt thước như các bước đề bài hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Góc xOy bằng 130 độ.

TH1

Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy.

Phương pháp giải:

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

- Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

- Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

- Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Lời giải chi tiết:

Góc xOy bằng 60 độ.

TH2

– Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

- Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc trong Hình 4.

Phương pháp giải:

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

- Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

- Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

- Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Lời giải chi tiết:

- Mỗi góc trong Hình 2 có số đo là:

a) 400                   b) 1350

c) 900                    d) 1800

- Số đo của các góc trong Hình 4: HS thực hành đo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài