Câu hỏi mục 2 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát Hình a và Hình b dưới đây..., Các cặp phân số sau đây..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. PHÂN SỐ BẰNG NHAU

HĐ 2

Quan sát Hình a và Hình b dưới đây:

a) Nếu Hình a minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{6}{8}\) thì Hình b minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số nào?

b) Từ hai phân số bằng nhau được minh hoạ ở Hình a, hãy so sánh tích 3.8 với tích 4.6. Tương tự, với Hình b, sẽ so sánh các tích nào?

Phương pháp giải:

a) Phân số biểu thị = số ô màu xanh/tổng số ô

b) Nhân tử của phân số thứ nhất với mẫu của phân số thứ hai, mẫu của phân số thứ nhất với tử của phân số thứ hai.

Lời giải chi tiết:

a) Hình b minh họa cho sự bằng nhau của hai phân số \(\frac{4}{{10}}\) và \(\frac{2}{5}\).

b) Tích 3.8 = 4.6. Với hình b, ta có 4.5 = 10.2 

TH 2

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Vì sao?

a) \(\frac{{ - 8}}{{15}}\) và \(\frac{{16}}{{ - 30}}\);

b) \(\frac{7}{{15}}\) và \(\frac{9}{{ - 16}}\).

Phương pháp giải:

Hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau, viết là \(\frac{a}{b}\) = \(\frac{c}{d}\) nếu a.d= b. c.

Lời giải chi tiết:

a) Cặp phân số \(\frac{{ - 8}}{{15}}\) và \(\frac{{16}}{{ - 30}}\) bằng nhau, vì -8.-30 = 15.16

b) Cặp phân số \(\frac{7}{{15}}\) và \(\frac{9}{{ - 16}}\)  không bằng nhau vì \(7.( - 16)\; \ne 15.9\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài