Câu hỏi mục 2 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát đèn giao thông ở hình bên..., Em vẽ hai điểm A và B trên giấy..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

HĐ 2

Quan sát đèn giao thông ở hình bên. Đèn màu nào nằm giữa hai đèn còn lại?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Quan sát đèn giao thông ta thấy đèn màu vàng nằm giữa hai đèn còn lại.

TH2

Em vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Phương pháp giải:

- Vẽ hai điểm A và B trên giấy.

- Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B

- Lấy điểm C trên đường thẳng vừa vẽ sao cho A nằm giữa hai điểm B và C.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài