Câu hỏi mục 2 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


hối lượng cafein có trong hạt cà phê Robusta..., Tìm số x khi biết 12%...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

HĐ 2

Khối lượng cafein có trong hạt cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột là 2,5%. Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần phải có bao nhiêu gam hạt cà phê Robusta?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: b = \(\frac{c}{a}.100\)

Lời giải chi tiết:

Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần có số gam hạt cà phê là:

 \(\frac{{200.100\;}}{{2,5}}\)= 8000 (gam)

TH 2

Tìm số x khi biết 12% của x là 500.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: b = \(\frac{c}{a}.100\)

Lời giải chi tiết:

Số x là: \(\frac{{500.100}}{{12}}\) = 600 000

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài