Câu hỏi mục 2 trang 42, 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Tính tỉ số thích hợp thay vào ..., Tính tỉ số phần trăm của hai số cho trong mỗi trường hợp sau:.., Một cửa hàng có doanh thu tháng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Tỉ số phần trăm của hai đại lượng

HĐ 2

Tính tỉ số thích hợp thay vào [?] để có các cặp tỉ số sau bằng nhau.

\(\frac{2}{5} = \frac{{{\rm{[}}?{\rm{]}}}}{{100}}\)

\( - \frac{3}{4} =  - \frac{{\left[ ? \right]}}{{100}};\)

\(\frac{{ - 1,3}}{{10}} = \frac{{\left[ ? \right]}}{{100}}.\)

b) Cơ thể người có khoảng \(\frac{{70}}{{100}}\) là nước, Hùng cân nặng 40 kg, em hãy cho biết khối lượng nước có trong cơ thể Hùng.

Phương pháp giải:

a)

- Chia của phân số bên phải cho mẫu của phân số bên trái

- Nhân tử số của phân số bên trái với số vừa tìm được bên trên.

b)

Khối lượng nước có trong cơ thể Hùng = Cân nặng của Hùng . \(\frac{{70}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết:

a)

\(\frac{2}{5} = \frac{{40}}{{100}}\)

\( - \frac{3}{4} =  - \frac{{75}}{{100}};\)

\(\frac{{ - 1,3}}{{10}} =  - 13.\)

b) Khối lượng nước trong cơ thể Hùng là:

\(40.\frac{{70}}{{100}} = 28\,\,(kg)\)

TH 2

Tính tỉ số phần trăm của hai số cho trong mỗi trường hợp sau:

a) 3 và 4;

b) -2,66 và 200;

c) \(\frac{1}{4}\) và 0,5.

Phương pháp giải:

Để tỉnh tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{3}{4} = \left( {\frac{{3.100}}{4}} \right)\%  = 75\% \)

b) \(\frac{{ - 2,66}}{{200}} = \left( {\frac{{ - 2,66.100}}{{200}}} \right)\%  =  - 1,33\% \)

c) \(\frac{{\frac{1}{4}}}{{0,5}} = \left( {\frac{{\frac{1}{4}.100}}{{0,5}}} \right)\%  = 50\% \)

VD 2

Một cửa hàng có doanh thu tháng Tư là 400 triệu đồng, doanh thu tháng Năm là 500 triệu đồng. Tính tỉ số phần trăm của doanh thu tháng Năm So với tháng Tư.

Phương pháp giải:

Để tỉnh tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của doanh thu tháng Năm So với tháng Tư là:

\(\left( {\frac{{400.100}}{{500}}} \right)\%  = 80\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài