Câu hỏi mục 2 trang 33, 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


a) Thực hiện các phép tính sau:..., Thực hiện các phép tính sau:..., Cho biết một quả chuối nặng 100g có chứa:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Nhân chia hai số thập phân dương

HĐ 2

a) Thực hiện các phép tính sau:

1,2.2,5;         125:0,25.

b) Thực hiện lại các phép tính ở câu a bằng cách đưa về phép tính với phân số thập phân.

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép tính nhân và chia hai số thập phân đã được học.

b) Đưa các số thập phân về phân số thập phân rồi thực hiện phép nhân và chia.

Lời giải chi tiết:

a) 1,2.2,5 = 3        125 : 0,25 = 500

b)

\(1,2.2,5 = \frac{6}{5}.\frac{5}{2} = \frac{{30}}{{10}} = 3\)

\(125:0,25 = 125:\frac{1}{4} = 125.4 = 500\)

TH 2

Thực hiện các phép tính sau:

a) 20,24.0,125;

b) 6,24:0,125;

c) 2,40.0,875;

d) 12,75: 2,125

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai số thập phân dương có nhiều chữ số thập phân ta làm như sau:

- Bỏ dấu phẩy rồi nhân như nhân hai số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân ở cả hai thừa số có tất cả bao nhiêu chữ số rồi dùng

dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số từ phải sang trái.

Muốn chia hai số thập phân dương có nhiều chữ số thập phân, ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thi chuyển dấu phẩy ở

số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang phải mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu

bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu số chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số thập phân cho số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 20,24 .0,125 = 2,53                     

b) 6,24 : 0,125 = 49,92

c) 2,40. 0,875 = 2,1                         

d) 12,75 : 2,125 = 6.

VD 2

Cho biết một quả chuối nặng 100g có chứa:

- Đường: 12,1g;

- Protein: 1,1 g.

Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng đường nhiều gấp mấy lần khối lượng protein?

Phương pháp giải:

Lấy khối lượng đường chia cho khối lượng protein

Lời giải chi tiết:

Khối lượng đường nhiều gấp số lần khối lượng protein là:

\(12,1:1,1 = 11\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài