Câu hỏi mục 2 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Tìm số đối của..., Tìm số đối của các số thập phân sau..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Số đối của một số thập phân

HĐ 2

Tìm số đối của \(\frac{{25}}{{10}}\) và viết cả hai số này dưới dạng số thập phân.

Phương pháp giải:

Số đối của số a là - a

Lời giải chi tiết:

Số đối của \(\frac{{25}}{{10}}\) là \(\frac{{ - 25}}{{10}}\)

Ta có: \(\frac{{25}}{{10}} = 2,5;\,\,\frac{{ - 25}}{{10}} =  - 2,5\)

TH 2

Tìm số đối của các số thập phân sau:

7,02;  - 28,12;  - 0,69;  0,999.

Phương pháp giải:

Số đối của số a là - a

Lời giải chi tiết:

Số đối của \(7,02\) là \( - 7,02\)

Số đối của \( - 0,69\) là \(0,69\)

Số đối của \(0,999\) là \( - 0,999\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài