Câu hỏi mục 2 trang 21, 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Bạn Hiếu đọc được 36 trang của một cuốn truyện...,Một hộp đựng bi gồm có hai loại bi xanh và bi đỏ,...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

HĐ 2

Bạn Hiếu đọc được 36 trang của một cuốn truyện. Hiếu nói rằng mình đã đọc được \(\frac{3}{5}\) số trang cuốn truyện. Tìm số trang của cuốn truyện.

Phương pháp giải:

Số trang của cuốn truyện = Số trang bạn Hiếu đọc được : \(\frac{3}{5}\)

Lời giải chi tiết:

Số trang của cuốn truyện là:

\(36:\;\frac{3}{5}\; = 60\)(trang)

Đáp số: 60 trang

TH 2

Một hộp đựng bi gồm có hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó số bi xanh là 10 viên và bằng \(\frac{2}{3}\) số bi đỏ. Hỏi hộp có bao nhiêu viên bi?

Phương pháp giải:

- Tính số viên bi đỏ = số bi xanh : \(\frac{2}{3}\)

- Số bi trong hộp = Số bi xanh + số bi đỏ

Lời giải chi tiết:

Hộp có số viên bi đỏ là:

\(10{\rm{ }}:\;\frac{2}{3} = 15\) (viên)

Hộp có số viên bi là:

\(15{\rm{ }} + 10{\rm{ }} = {\rm{ }}25\) ( viên)

Đáp số: 25 viên

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài