Câu hỏi mục 1 trang 85, 86 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Các hình trong Hình 1..., Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C,...Em hãy chỉ ra đỉnh và các cạnh...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Góc

HĐ 1

Các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung gì?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Các hình trong hình 1 đều được tạo thành từ hai tia khác nhau, có chung một điểm làm gốc.

TH1

Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC ở hình bên.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Góc đỉnh A: \(\widehat {BAC},\;\widehat {CAB}\)

- Góc đỉnh B: \(\widehat {ABC},\;\widehat {CBA}\)

- Góc đỉnh C: \(\widehat {ACB},\;\widehat {BCA}\)

TH2

- Em hãy chỉ ra đỉnh và các cạnh của góc được kí hiệu là \(\widehat {MON}\).

- Góc có hai cạnh là AP và AQ là góc nào?

Phương pháp giải:

Góc được tạo bởi hai tia có gốc chung, gốc chung gọi là đỉnh và hai tia gọi là cạnh của góc.

Lời giải chi tiết:

- Cạnh của \(\widehat {MON}\) là: ON, OM, đỉnh là O

- Góc có hai cạnh AP, AQ là \(\widehat {PAQ}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài