Câu hỏi mục 1 trang 83 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm,...Cho đoạn thẳng MN = 10 cm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Trung điểm của đoạn thẳng

Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm, vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM = MB (Hình 1a).

Trên đoạn thẳng PQ cho điểm N (Hình 1b).

- Đo độ dài các đoạn thẳng NP và NQ.

- Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng NP với NQ.

Em có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với các điểm A và B; điểm N so với các điểm P và Q.

Phương pháp giải:

- Đo và so sánh độ dài

Lời giải chi tiết:

- Em hãy dùng thước thẳng đo độ dài NP và NQ.

- Độ dài đoạn thẳng NP bé hơn NQ

- Điểm M nằm chính giữa A và B, MA = MB. Điểm N không nằm chính giữa hai điểm P và Q

TH1

Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I  là một điểm thoả mãn\(NI = 5{\rm{ }}cm\). Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vẽ hình minh hoạ.

Phương pháp giải:

I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

I là không là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I không nằm giữa hai điểm M và N.

Lời giải chi tiết:

I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

I là không là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I không nằm giữa hai điểm M và N.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài