Câu hỏi mục 1 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1...,Cho đường thẳng MN như hình bên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hai đườmg thẳng cắt nhau, song song

Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD; AB và DC.

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 1 và xác định số điểm chung của các cặp đường thẳng.

Lời giải chi tiết:

AB và AD có một điểm chung là A.

AB và DC không có điểm chung.

TH

Cho đường thẳng MN như hình bên.

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN;

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN.

Phương pháp giải:

- Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đỏ cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

- Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài