Câu hỏi mục 1 trang 56, 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O..., Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có)..., Em hãy cho biết trong..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B trên đường tròn sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB (Hình 1a).

b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M. Đo rồi so sánh độ dài IM và IM (Hình 1b).

Phương pháp giải:

a) Kẻ đường thẳng đi qua A và O, đường thẳng đó cắt đường tròn tai điểm thứ hai chính là điểm B.

b) Đo rồi so sánh độ dài IM và IM.

Lời giải chi tiết:

a)  O là trung điểm của AB

b) Độ dài IM = IM'.

TH 1

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có).

Phương pháp giải:

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Lời giải chi tiết:

Hình a và b có tâm đối xứng:

VD

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Phương pháp giải:

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Lời giải chi tiết:

- Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

Các hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài