Câu hỏi mục 1 trang 52, 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có)...,Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hình có trục đối xứng. Trục đối xứng

TH 1

Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có).

Phương pháp giải:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải chi tiết:

VD

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

Phương pháp giải:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải chi tiết:

-  Hình a) có hai trục đối xứng

- Hình b) có 2 trục đối xứng

- Hình c) có ba trục đối xứng

- Hình d) có bốn trục đối xứng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài