Câu hỏi mục 1 trang 45 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Vàng bốn số chín là loại vàng..., Tìm giá trị 25%..., Vàng 18K là hợp kim có chứa 75%...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Tìm giá trị phần trăm của một số

HĐ 1

Vàng bốn số chín là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên

chất có trong 100 g vàng bốn số chín.

Phương pháp giải:

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết:

Khối lượng vàng nguyên chất có trong 100g vàng bốn số chín là:

100.99,99% = \(\frac{{100.99,99}}{{100}}\) = 99,99 (gam)

Đáp số: 99,99 gam

TH 1

Tìm giá trị 25% của 200 000.

Phương pháp giải:

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết:

25% của 200 000 là: 200 000 . \(\frac{{25}}{{100}}\) = 50 000

VD 1

Vàng 18K là hợp kim có chứa 75% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn một chỉ nặng 3,75 gam làm bằng vàng 18K.

Phương pháp giải:

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết:

Khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn là:

\(3,75.75\%  = \frac{{3,75.75}}{{100}} = 2,8125\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài