Câu hỏi mục 1 trang 32, 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


a) Thực hiện các phép tính sau:...,Thực hiện các phép tính:..., Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Cộng trừ hai số thập phân

HĐ 1

a) Thực hiện các phép tính sau:

12,3 + 5,67 = ?                   12,3 - 5,67 = ?

b) Áp dụng quy tắc tương tự như đối với phép cộng và trừ số nguyên, hãy thực hiện các phép tính sau:

(-12,3) + (-5,67) = ?            5,67 - 12,3 = ?

Phương pháp giải:

– Cộng hai số thập phân cùng dấu: ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.

– Cộng hai số thập phân khác dấu: ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) 12,3 + 5,67 = 17,97                           12,3 - 5,67 = 6,63

b) ( -12,3) + (-5,67) = -17,97                  5,67 - 12,3 = - 6,63

TH 1

Thực hiện các phép tính:

a) 3,7 - 4,32;        b) -5,5 + 90,67;

c) 0,8 - 3,1651;     d) 0,77 - 5,3333;

e) -5,5 + 9,007;    c) 0,8 - 3,1651;

g) 0,008 - 3,9999.

Phương pháp giải:

- Muốn cộng hai số thập phân âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng

trước kết quả.

- Muốn cộng hai số thập phân trái dấu, ta làm như sau:

• Nếu số lượng lớn hơn hay bằng số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi so với

của số âm.

• Nếu số dương nhỏ hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương

rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả.

– Muốn trừ số thập phân a cho số thập phân b, ta cộng a với số đối của b.

Lời giải chi tiết:

a) 3,7 - 4,32 = - (4,32 – 3,7) = 0,62             

b) -5,5 + 90,67 = 90,67 – 5,5 = 85,17              

c) 0,8 - 3,1651 = - (3,1651 – 0,8) = - 2,3651      

d) 0,77 - 5,3333 = -(5,3333 – 0,77) = - 4,5633    

e) -5,5 + 9,007 = 9,007 – 5,5 = 3,507          

g) 0,008 - 3,9999 = - ( 3,9999 – 0,008) = -3,9919.

VD 1

Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa:

- Chất béo: 0,3 g

- Kali: 0,42 g.

Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tính hiệu của khối lượng kali và khối lượng chất béo.

Lời giải chi tiết:

Khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là: \(0,42 - 0,3 = 0,12\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài