Câu hỏi mục 1 trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Ở chợ quê, người ta thường đổ bánh đúc trên đĩa...,Viết phân số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hỗn số

HĐ 1

Ở chợ quê, người ta thường đổ bánh đúc trên đĩa có lót lá để tiện cho việc bán theo các phần khác nhau (xem hình). Thông thường mỗi đĩa bánh chia làm 4 phần.

a) Chị An mua 5 phần bánh, được người bán lấy cho một đĩa và một phần, có đúng không?

b) Bà Bé mua 11 phần bánh, được người bán lấy cho hai đĩa và 3 phần, có đúng không?

Phương pháp giải:

Dựa vào 1 đĩa chia làm 4 phần, từ đó suy ra cách lấy 5 phần bánh của chị An và 11 phần bánh của bà Bé.

Lời giải chi tiết:

a)  Người bán đã lấy đúng 

b) 11 phần bánh được lấy hai đĩa và 3 phần là đúng.

TH 1

Viết phân số \(\frac{{11}}{2}\)  ở dưới dạng hỗn số và cho biết phần số nguyên, phần phân số.

Phương pháp giải:

Lấy 11 chia 2, thương là phần số nguyên, số dư chia 2 là phần phân số.

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{11}}{2} = 5\frac{1}{2}\)

Số nguyên: 2

Phần phân số: \(\frac{1}{2}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài