Câu hỏi mục 1 trang 21 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Bạn Hoà đã đọc hết một cuốn truyện dày 80 trang...,Nhiệt độ ở Moscow (Mat-xcơ-va) là - 20°C...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Tính giá trị phân số của một số

HĐ 1

Bạn Hoà đã đọc hết một cuốn truyện dày 80 trang trong ba ngày. Biết ngày thứ nhất bạn Hoà đọc được \(\frac{3}{8}\) số trang cuốn truyện, ngày thứ hai đọc được \(\frac{2}{5}\) số trang cuốn truyện. Tính số trang bạn Hoà đã đọc được trong mỗi ngày.

Phương pháp giải:

- Tính số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ nhất = tổng số trang . \(\frac{3}{8}\)

- Tính số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ hai = tổng số trang . \(\frac{2}{5}\)

=> Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ ba.

Lời giải chi tiết:

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ nhất là: 80.\(\frac{3}{8}\) = 30 (trang)

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ hai là: 80.\(\frac{2}{5}\) = 32 (trang)

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ ba là: 80 - 32 - 30 = 18 trang

TH 1

Nhiệt độ ở Moscow (Mat-xcơ-va) là - 20°C. Lúc đó, nhiệt độ ở Seoul (Xơ-un) bằng \(\frac{3}{4}\)  nhiệt độ ở Moscow. Hỏi nhiệt độ ở Seoul lúc đó là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Nhiệt độ ở Seoul lúc đó = Nhiệt độ ở Moscow . \(\frac{3}{4}\)

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ ở Seoul lúc đó là:

\( - 20.\frac{3}{4}\; =  - 15\) độ C

Đáp số: -15 độ C

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài