Câu hỏi mục 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng..., So sánh...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. So sánh hai phân số có cùng mẫu

HĐ 1

Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2019, công ti A đạt lợi nhuận \(\frac{{ - 5}}{3}\)  tỉ đồng, công ti B đạt lợi nhuận \(\frac{{ - 2}}{3}\) tỉ đồng. Công ti nào đạt lợi nhuận ít hơn?

Phương pháp giải:

So sánh hai phân số biểu thị lợi nhuận của hai công ty và kết luận.

Lời giải chi tiết:

Do \(\frac{{ - 5}}{2} < \frac{{ - 2}}{3}\) nên công ty A đạt lợi nhuận ít hơn công ty B.

TH 1

So sánh \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}}\) và \(\frac{2}{{ - 5}}\).

Phương pháp giải:

So sánh hai phân số đã cho với 0 từ đó so sánh hai phân số.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Ta có: \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}} = \frac{4}{5}\)  và \(\frac{2}{{ - 5}} = \frac{{ - 2}}{5}\)

Do \(4 >  - 2\) nên \(\frac{4}{5} > \frac{{ - 2}}{5}\)

Cách 2:

Ta có: \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}} = \frac{4}{5} > 0\) và \(\frac{2}{{ - 5}} < 0\)

\( \Rightarrow \frac{{ - 4}}{{ - 5}} > \frac{2}{{ - 5}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài