Câu 6 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.5 trên 22 phiếu

Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây

Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây:

\(A = {1 \over {1.3}} + {1 \over {2.4}} + {1 \over {3.5}} +  \ldots  + {1 \over {n\left( {n + 2} \right)}}\)
 
Lời giải :
 
Giải thuật tính tổng trên là : 

- Bước 1:Nhập số n

- Bước 2:S<-0; i<-0;

- Bước 3:i<-i+1;

- Bước 4:Nếu i <= n thì S:=S+1/(i*(i+2)) nghĩa là công vào S = S+1/(i*(i+2)) và quay lại
 
- Bước 5.Ngược lại thông báo kết quả và kết thúc thuật toán.

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan