Câu 5 trang 84 SGK Tin học 7

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em a) nháy nút trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp; b) phải xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ. Hãy chọn phương án ghép đúng.

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em

a) nháy nút  trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp;

b) phải xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.

Hãy chọn phương án ghép đúng.

Lời giải :

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em nháy nút   trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp. Vậy phương án a) là phương án ghép đúng.

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan