Câu 5 trang 70 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.7 trên 18 phiếu

Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây: a) X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5; b) X:= 10; while X = 10 do X = X + 5; c) S:= 0; n:=0; while S <= 10 do n:= n + 1; S:= S + n ;

Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây:

a) X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5;

b) X:= 10; while X = 10 do X = X + 5;

c) S:= 0; n:=0;

while S <= 10 do n:= n + 1; S:= S + n ;

Lời giải : 

a. Sai ở :  while X:=10

X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5; 

sửa thành X:= 10; while X = 10 do X : = X + 5;

b. Sai ở : X = X + 5

X:= 10; while X = 10 do X = X + 5;

Sửa thành :  X:= 10; while X = 10 do X : = X + 5;

c. Thiếu begin và end trong vòng lặp

Sửa thành 

S:= 0; n:=0;

while S <= 10 do Begin n:= n + 1; S:= S + n ;end;

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan