Câu 5 trang 70 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.7 trên 19 phiếu

Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây: a) X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5; b) X:= 10; while X = 10 do X = X + 5; c) S:= 0; n:=0; while S <= 10 do n:= n + 1; S:= S + n ;

Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây:

a) X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5;

b) X:= 10; while X = 10 do X = X + 5;

c) S:= 0; n:=0;

while S <= 10 do n:= n + 1; S:= S + n ;

Lời giải : 

a. Sai ở :  while X:=10

X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5; 

sửa thành X:= 10; while X = 10 do X : = X + 5;

b. Sai ở : X = X + 5

X:= 10; while X = 10 do X = X + 5;

Sửa thành :  X:= 10; while X = 10 do X : = X + 5;

c. Thiếu begin và end trong vòng lặp

Sửa thành 

S:= 0; n:=0;

while S <= 10 do Begin n:= n + 1; S:= S + n ;end;

Các bài liên quan: - Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu