Câu 5 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Đánh dấu vào các lựa chọn đúng trong các câu sau đây

Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là C . Open


Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là A . Save


Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là B. New


Các bài liên quan: - Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu